ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (乌鲁木齐,新疆,昌吉,阿克è‹?喀什,伊犁)人体静电释放å™?ä»·æ ¼,厂家,批发,供应å•?多少é’?公司) - 乌鲁木齐市鹏超鑫博安防有限公å?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="Keywords" content="人体静电释放å™?> <meta name="Description" content="人体静电消除器它是采用一种无源式电路,利用人体上的静电使电路工作,zui后达到消除静电的作用。它的特点是:体积小,重量轻。不需电源。安装方便。消除静电时无感觉等特点ã€?> <link href="/template/NEST74008/lib/style.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/jquery-1.11.2.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/foucsbox.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST74008/lib/menu.js"></script> <!-- xjxbpc.com Baidu tongji analytics --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?caae9f30dcf7fa19322d973e8c73c2d2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="top_in"> <div class="top_l fl"> 乌鲁木齐市鹏超鑫博安防有限公司为您免费提ä¾?a href="/">新疆防火材料</a>ã€?a href="/supply/">新疆防雷公司</a>ã€?a href="/news/">新疆监控安装</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注ï¼? </div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34960/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="header"> <div class="w1200"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20181130101835.png" alt="乌鲁木齐市鹏超鑫博安防有限公å? width="500" height="60"/></div> <div class="search fr"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST74008/images/sea.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <div class="menu_in w1200"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=500; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190105104859.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181211083118.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181211085005.jpg"; picarr[4] = "/uploads/link/20190102101245.jpg"; imgLink[1] = "http://www.xjpcxb.com"; imgLink[2] = "http://www.xjpcxb.com"; imgLink[3] = "http://www.xjpcxb.com"; imgLink[4] = "www.horrorshow.biz"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台图片 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main w1200"> <div class="wraptit"> <span>人体静电释放å™?/span> <p>—————â€?nbsp; PRODUCTS  â€”————â€?/p> </div> <div class="inspro"> <ul> <li><a href="/fhcl/">防火材料</a></li> <li><a href="/fljdmk/">防雷接地模块</a></li> <li><a href="/fhb/">防火å¸?/a></li> <li><a href="/flzz/">防雷装置</a></li> <li><a href="/ffddtl/">防腐导电涂料</a></li> <li><a href="/gjgfhtl/">钢结构防火涂</a></li> <li><a href="/jzj/">降阻å‰?/a></li> <li><a href="/fwstl/">防污闪涂æ–?/a></li> <li><a href="/bllpjn/">玻璃磷片胶泥</a></li> <li><a href="/rtjdsfq/">人体静电释放</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <div class="nav"> <span><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/rtjdsfq/">人体静电释放å™?/a></span> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="pro_con"> <div class="prolist"> <div class="protext">人体静电消除器它是采用一种无源式电路,利用人体上的静电使电路工作,zui后达到消除静电的作用。它的特点是:体积小,重量轻。不需电源。安装方便。消除静电时无感觉等特点ã€?/div> <div class="conlist"> <ul> <li> <h3><a href="/supply/93.html" title="普通型人体静电释放å™? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201812121046027683496071378.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201812121046027683496071378.jpg" width="320" height="230" alt="普通型人体静电释放å™?/></a></h3> <h4><a href="/supply/93.html" title="普通型人体静电释放å™?>普通型人体静电释放å™?/a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/92.html" title="人体静电车载两用释放å™? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201812121041570673496072333.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201812121041570673496072333.jpg" width="320" height="230" alt="人体静电车载两用释放å™?/></a></h3> <h4><a href="/supply/92.html" title="人体静电车载两用释放å™?>人体静电车载两用释放å™?/a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/91.html" title="语音防爆人体静电释放å™? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201812121039164273496036110.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201812121039164273496036110.jpg" width="320" height="230" alt="语音防爆人体静电释放å™?/></a></h3> <h4><a href="/supply/91.html" title="语音防爆人体静电释放å™?>语音防爆人体静电释放å™?/a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/85.html" title="数显人体静电释放å™? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201811291736112243496053841.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201811291736112243496053841.jpg" width="320" height="230" alt="数显人体静电释放å™?/></a></h3> <h4><a href="/supply/85.html" title="数显人体静电释放å™?>数显人体静电释放å™?/a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/29.html" title="数显本安型人体静电释放器" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201811291057555103496044546.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201811291057555103496044546.jpg" width="320" height="230" alt="数显本安型人体静电释放器"/></a></h3> <h4><a href="/supply/29.html" title="数显本安型人体静电释放器">数显本安型人体静电释放器</a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/18.html" title="静电释放å™? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201811291028568323496036182.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201811291028568323496036182.jpg" width="320" height="230" alt="静电释放å™?/></a></h3> <h4><a href="/supply/18.html" title="静电释放å™?>静电释放å™?/a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/16.html" title="人体静电释放å™? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201811291025121103496026658.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201811291025121103496026658.jpg" width="320" height="230" alt="人体静电释放å™?/></a></h3> <h4><a href="/supply/16.html" title="人体静电释放å™?>人体静电释放å™?/a></h4> </li> <li> <h3><a href="/supply/13.html" title="防爆人体静电释放å™? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/34960/201811291016513593496069505.jpg?path=www.horrorshow.biz/uploads/cp/201811291016513593496069505.jpg" width="320" height="230" alt="防爆人体静电释放å™?/></a></h3> <h4><a href="/supply/13.html" title="防爆人体静电释放å™?>防爆人体静电释放å™?/a></h4> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <div class="pages"> <ul><li class="previous_s">上一é¡?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一é¡?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="foot"> <div class="foot_in"> <ul> <a href="/" title="" rel="nofollow">网站首页</a> | <a href="/about/" title="" rel="nofollow">公司简ä»?/a> | <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a> | <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> | <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> | <a href="/sitemap.xml">XML</a> | <a href="/sitemap.html">网站地图</a> | <a href="/changecity.html">城市分站</a> | <a href="/4g/"target="_blank">手机网站</a><br/> </ul> <p> Copyright ©  www.horrorshow.biz(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) <a href="http://www.horrorshow.biz" rel="nofollow"> 乌鲁木齐市鹏超鑫博安防有限公å?/a><br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <span style="display:none;"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-11-22/"></script></span>   Powered by <a target="_blank">新疆筑企飞云</a><span style="display:none;"><a title="企业系统" target="_blank" rel="nofollow">筑巢</a></span> </p> <p>备案号:<a rel="nofollow" target="_blank">新ICPå¤?5002711å?/a> <p>新疆安防监控哪家好?供应订做多少钱?防雷降阻模块怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供新疆防雷降阻、新疆防火涂料、新疆安防设备、新疆防火材料厂等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制ï¼?/p> <p>热门城市推广ï¼?<a href="/wulumuqi.html" title="乌鲁木齐" target="_blank" >乌鲁木齐</a> <a href="/changji.html" title="昌吉" target="_blank" >昌吉</a> <a href="/akesu.html" title="阿克è‹? target="_blank" >阿克è‹?/a> <a href="/kashi.html" title="喀什" target="_blank" >喀什</a> <a href="/tacheng.html" title="塔城" target="_blank" >塔城</a> <a href="/aletai.html" title="阿勒æ³? target="_blank" >阿勒æ³?/a> <a href="/hami.html" title="哈密" target="_blank" >哈密</a> <a href="/shihezi.html" title="石河å­? target="_blank" >石河å­?/a> <a href="/yili.html" title="伊犁" target="_blank" >伊犁</a> <a href="/xinjiang.html" title="新疆" target="_blank" >新疆</a></p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $(".menu").posfixed({ distance:0, pos:"top", type:"while", hide:false }); }); </script> <script type="text/javascript" src="http://www.juheweb.com/demo/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NEST74008/lib/posfixed.js"></script> <a href="http://www.horrorshow.biz/">2o18Äê´ó²Æ¾­·¢²Æͼ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>